ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reklamační podmínky

Vše o nákupu

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Reklamační řád e-shopu patriotoriginal.cz
Jestliže zjistíte, že zboží nakoupené na našem e-shopu je vadné, máte právo zboží
reklamovat.


Co se považuje za vadu

  • zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
  • zboží se nehodí k obvyklému nebo sjednanému účelu,
  • zboží není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost
  • nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním
    parametrům


Za co jako prodejci neodpovídáme


Za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem (v rozporu s
návodem výrobce), zejména nesprávným skladováním u krmiv.


Do kdy můžu reklamaci uplatnit


Jestliže při rozbalení zásilky zjistíte, že není kompletní nebo došlo k záměně zboží,
je třeba oznámit to neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů od data dodání) naší
obchodní asistentce, a to emailem nebo telefonicky.


Reklamaci jiných vad zboží můžete uplatnit kdykoli během záruční lhůty,
reklamované zboží musí být doručeno na naši adresu nejpozději v poslední den této
lhůty. Náklady na dopravu si hradíte sami, ovšem pokud reklamaci uznáme, dopravu
vám zaplatíme.


U krmiv končí záruční lhůta dnem uvedeným na obalu jako datum exspirace.
U ostatního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců od data, kdy jste zboží převzali.
Jak podám reklamaci

1.Reklamované zboží je třeba dopravit na adresu ZEDA Partners s.r.o.. Pokud
použijete přepravce, je třeba zboží dobře zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození
při přepravě – za takové poškození nenese ZEDA Partners s.r.o. odpovědnost.

Ke zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu Vaše kontaktní údaje a číslo 
objednávky, datum nákupu, popis reklamovaného zboží a popis vady. Pro podání
reklamace můžete použít tento formulář „oznámení o reklamaci".

Do kdy bude reklamace vyřízena


Zákon nám ukládá vyřídit reklamaci do 30-ti dnů, my se však snažíme vyřídit každou
reklamaci v čase co nejkratším. V jednoduchých případech do tří pracovních dnů.
Pokud je ale k posouzení reklamace třeba názor znalce, může to trvat déle.
O termínu a způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem případně
i telefonicky.


Jaké jsou možnosti vyřízení reklamace


Vadné zboží Vám na naše náklady vyměníme nebo po dohodě s Vámi poskytneme
přiměřenou slevu. Pokud je vada zboží natolik podstatná, že neumožní jeho
používání, můžete zvolit místo výměny zboží také odstoupení od smlouvy. V
takovém případě Vám vrátíme vše, co jste za reklamované zboží zaplatili.

« zpět